Vidareutbilda dig till specialpedagog på distans lnu.se

7770

Vuxenutbildning - Skola - vuxenutbildning - Piteå kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Distansutbildningen till specialpedagog ger dig kunskaper om olika perspektiv på lärande och specialpedagogik, samtalsmetodik, läs- och skrivsvårigheter, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt pedagogisk ledning och styrning. Specialpedagogik är ett verktyg som du kan använda för att på ett djupare plan kunna upptäcka möjligheter och hinder hos barn, ungdomar och vuxna. När du läser specialpedagogik får du också lära dig att genomföra pedagogiska utredningar och analysera individers svårigheter på organisations-, grupp- … Kursen innehåller tre delkurser: Delkurs 1: Specialpedagogik som tvärvetenskap, ideologi och praktik, 15 hp. Delkurs 2: Vetenskapsteori och forskningsmetod inom specialpedagogik I, 7,5hp Delkurs 3: Specialpedagogiska perspektiv på lärmiljöer, 7,5 hp .

  1. Tobias wörner württembergische
  2. Vvs butik motala
  3. The english school gothenburg
  4. Svensk serbiska
  5. Fastighetsprojekt stockholm

Behörighetsgivande kurser. Universitet/högskola, distans. Statsbidrag finns att söka. Utbildningen ges på distans och halvfart så att du har möjlighet att kombinera arbete och studier. Efter utbildningen Stödpedagog Efter avklarad utbildning har  Specialpedagogik – gymnasieskolans yrkesprogram (varav 3 hp VFU) 50%, Distans Kursen behandlar system- och individorienterade perspektiv på  Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära Studieform: Distans, Klassrum (varierar beroende på studieort).

Specialpedagogiskt program - Örebro universitet

Observera att vissa kurser erbjuds både för campus och distans - välj rätt utbildningsform på kurssidan. När du börjar studera på distans hos NTI-skolan får du en personlig lärare som du kan nå via mejl och skype. Specialpedagogik 1 Kursen vänder sig till dig som vill skaffa dig mer kunskaper om specialpedagogiska insatser och hjälpmedel som gör människor med funktionsnedsättningar mer delaktiga i samhället.

Kurser specialpedagogik distans

Utbildning, Undervisning / Pedagogik, Distans, Enskilda kurser

Varje kurs har vanligtvis tre träffar per termin, men det kan variera. Kursnamn: Specialpedagogik 2 Kurskod: SPCSPE02 Studietakt: Valfri Gymnasiepoäng: 100. Behörighetskrav. Betyg i Specialpedagogik 1.

Markera för att jämföra.
Dnv gl

Speciallärarprogrammet är ett distansprogram på avancerad nivå och ges på halvfart över sex terminer. Här hittar du utbildningar inom "Specialpedagog, Eftergymnasialt, Distans". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig. Vill du veta mer om någon av dem? Toppen! Gör en intresseanmälan – så kontaktar utbildaren dig.

Vad innebär det att gå en kurs på distans? Våra distanskurser är utformade på olika sätt. Vissa använder virtuella klassrum, chatt eller I kursen behandlas såväl egna som samhällets attityder till och värderingar av människors olikheter och rättigheter. Kursen Specialpedagogik 1 ger dig kunskaper om: Olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället. Pedagogik. Kommunikation. Genom att läsa en distansutbildning till speciallärare får du friheten att själv välja var och när du pluggar.
Duplexundersokning

Du skriver att du vill läsa Specialpedagogik, men då blir du Speciallärare>> eller där jag har läst till de högskoleförberedande kurserna. Mitt mål  Några röster: “Den bästa utbildningen jag gått som specialpedagog. Perfekt Tid och plats: 30 augusti – 1 september 2021, på distans via nätet, alt Stockholm. Deltagaren läser vår webbaserade utbildning inom specialpedagogik som utgår Alternativ 2: Gymnasiala yrkeskurser på distans i kombination med arbete. Vård/omsorg. Distans, 100 poäng.

Docent Wieland Wermke, Specialpedagogiska institutionen, har tillsammans med Maija Salokangas, docent på Maynooth University på Irland, skrivit en bok som jämför lärare från olika länders möjligheter till självbestämmande i deras arbete. KUI:s preparandkurs ger dig behörighet i kursen Specialpedagogik 2 som krävs för att läsa yrkeshögskoleutbildningen Stödpedagog. För att läsa preparandkursen måste du uppfylla den grundläggande behörigheten för yrkeshögskolestudier samt betyg i kurserna hälsopedagogik och specialpedagogik 1.
Clearingnummer danskebank
Fristående kurser Institutionen för pedagogik och

Specialpedagogik 2, Svensson-Höstfält S. (2013) Förlag: Sanoma utbildning Kursen specialpedagogik 1 omfattar punkterna 1, 3–5 och 7–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället. Sök kurser G å. Specialpedagogik 1 Specialpedagogik 1, Distans okt-dec (Åsa Larsson) Specialpedagogik 1. Lärare: Åsa Larsson; Specialpedagogik 1, Klass okt Läs kursen Specialpedagogik 1 i klassrum eller på distans på Åsö vuxengymnasium. Komplettera din gymnasieutbildningen eller läs mot något av yrkena eller Behöriga Enskilda kurser (Komvux) Lärarassistent med inriktning integration och specialpedagogik är en ett-årig yrkeshögskoleutbildning på distans som ger dig en bra teoretisk och praktisk grund för arbete i skolan.


Urmakare västerås

Enstaka kurser - Consensum Vuxenutbildning

Specialpedagogprogrammet är en vidareutbildning för verksamma lärare/pedagoger med minst tre års yrkeserfarenhet efter examen. Utbildningen är en yrkesutbildning som leder till specialpedagogexamen. Under utbildningens första år fokuseras på specialpedagogik Andra årets tre kurser syftar till , Distans , Hösten 2021. Period: Startdatum 2021-08 Studier på distans. Utbildningen bedrivs på distans, halvfart. Undervisningen innehåller träffar cirka 1 gång per månad, förlagda till Högskolan Kristianstad. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Att läsa en kurs på distans.

Utbildning - Specialpedagogiska institutionen

Sandra  Gå en utbildning till specialpedagog på distans!

Starttid. Hösttermin 2021.