Författningssamling – Danderyds kommun

3933

Kommunal författningssamling - Trelleborgs kommun

Här kan du läsa mer om vilka lokala regler och föreskrifter kommunen fattar beslut om. Styrdokument och författningssamling. Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. Kommerskollegiums författningssamling. Författningstryck utgivna av Kommerskollegium (KFS) finner du nedan. KFS 2020:1.

  1. Nilofar sakhi
  2. Sund psykologi alla bolag

Den innehåller även föreskrifter och allmänna råd som meddelats av Etikprövningsmyndigheten. BFS nummer: BFS 2011:27 Rubrik: Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd Beslutad: den 4 oktober 2011 Ändrad: t.o.m. BFS 2013:12 Omtryck: BFS 2013:12 Författningssamling. Uppdaterad 30 mars 2021.

Styrande dokument och författningssamling - Region Stockholm

I Svensk författningssamling (SFS) kungörs lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Även meddelanden, s.k. tillkännagivanden, får införas om de bör komma till allmän kännedom och om de inte lämpligen kan lämnas i någon annan form.

Forfattningssamling

Författningssamling - Karlskrona.se - Karlskrona kommun

I några fall  I SiS författningssamling finns föreskrifter om avgifter vid SiS särskilda ungdomshem och SiS LVM-hem. Uppgifter om vårdavgifter som inte  Upphandlingsmyndighetens författningssamling (UFS). Gällande föreskrifter, Dokumentlänk. Om insamling av uppgifter för statistikändamål (inkl Bilaga A), UFS  Författningssamling - KRFS.

Här finns samtliga författningar i Åklagarmyndigheten, både gällande författningar, ändringsförfattningar och upphävda författningar. Författningssamlingen innehåller de grundläggande författningarna i fastighetsrätt som de lyder den 1 januari 2021.
Rottneros utdelning

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller  Kommunal författningssamling. Här hittar du Melleruds kommuns stadgar och reglementen med policy, riktlinjer och strategier för kommunens  Författningssamling - styrdokument. Här hittar du Töreboda kommuns styrande dokument. De anger vad kommunstyrelsen, nämnder och  Författningssamling. Landskapslag (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter · Landskapslag (2017:38) om tillämpning på Åland av  En del myndigheter har ingen egen författningssamling utan ger ut sina föreskrifter i en annan myndighets serie. Vad är skillnaden mellan författning, lag,  Nationella föreskrifter och allmänna råd gäller. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder  Författningssamling.

Författningssamlingen kan utnyttjas av Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Kungl. biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, Moderna museet, Styrelsen för Sveriges författarfond och Myndigheten för tillgängliga medier. 1 § I varje förvaltningsrätt finns en lagman som är administrativ chef för förvaltningsrätten. Lagmannen ansvarar för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen samt att förvaltningsrätten hushållar väl med statens medel. Här hittar du de styrdokument som kommun­fullmäktige har beslutat ska gälla i Eskilstuna kommun. Det är till exempel reglementen, policys och planer. Verksamheten i Region Stockholm styrs i grunden av olika lagar, till exempel kommunallagen.
Star fm jesse wallin

Boken riktar sig i första hand till studerande vid polisutbildningen men kan förstås lika väl användas av polisanställda som av jurister I författningssamlingen finner du regler som gäller i Nässjö kommun och som är lokalt beslutade. Samlingen är indelad i ett antal kategorier så som t ex Stad & land, Teknisk service, Utbildning o s v. Här samlar vi föreskrifter som gäller i Leksands kommun. Det kan till exempel gälla avgifter och lokala ordningsföreskrifter.

Skolverkets författningssamling - SKOLFS. Skolverket får besluta om bindande bestämmelser i form av föreskrifter som publiceras i Skolverkets  Jordbruksverkets författningssamling (SJVFS) innehåller alla föreskrifter och allmänna råd utgivna av Jordbruksverket eller tidigare myndigheter med motsvarande  Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av föreskrifter. De är försedda med ett årtal och ett nummer, till exempel AFS 2006:4.
Komvux väggaskolan karlshamn


Författningssamling - Sigtuna kommun

Uppdaterad 30 mars 2021. Lyssna Skriv ut. Här hittar du bestämmelser som rör både dig som medborgare och själva beslutsfattandet i  Enligt 6 § lagen (1982:1255) om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen och Riksbanken skall Riksbanken låta utge Riksbankens författningssamling  Författningssamling. Vid sidan av kommunallagen och andra lagar har varje kommun ett antal lokala regler och föreskrifter som kommunfullmäktige fattar beslut  Härryda kommuns författningssamling.


Johan menckel lön

Region Uppsalas författningssamling

Lyssna Skriv ut. Här hittar du bestämmelser som rör både dig som medborgare och själva beslutsfattandet i  Enligt 6 § lagen (1982:1255) om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen och Riksbanken skall Riksbanken låta utge Riksbankens författningssamling  Författningssamling. Vid sidan av kommunallagen och andra lagar har varje kommun ett antal lokala regler och föreskrifter som kommunfullmäktige fattar beslut  Härryda kommuns författningssamling.

Författningssamling och styrande dokument - Oskarshamns

Staffanstorps kommuns författningssamling är en samling regler, taxor och styrande dokument för de kommunala verksamheterna. Här finns nämndernas och Här hittar du kommunens författningssamling som består av ett antal reglementen och föreskrifter som styr en kommun. Här hittar du policys, regler och lokala föreskrifter! Sedan den 1 juli 2015 ger åtta myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa ut sina författningar i en gemensam författningssamling. Skriv ut; Politiska styrdokument styr den kommunala verksamheten. Av kommunallagen framgår att kommunen har skyldighet att tillgängliggöra gällande föreskrifter på kommunens webbplats, en så kallad kommunal författningssamling (KFS).

I den du själv kan läsa mer om vilka lokala regler och föreskrifter kommunen fattar beslut om.