Skolinspektionens beslut 2019 Rågsveds grundskola

6130

Beslut för gymnasiesärskola - Torsby kommun

10 § skollagen (2010:800) Järfälla kommun att senast den 15 december 2017 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för Skolinspektionen. Anledningen till Skolinspektionens beslut är att Storvretskolan inte kommit tillrätta med de omfattande problem som myndigheten tidigare krävt bättring för. Beslut kommun@ale.se 2020-05-26 1 (15) Dnr-SI 2020:157 . Beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning av Ale kommun Skolinspektionen Beslut 2017-08-08 Dnr 44-2016:5126 Vibyskolan ekonomisk förening Org.nr. 769603-4201 Beslut efter uppföljning för fritidshem efter tillsyn av Vibyskolan ekonomisk förening Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm Skolinspektionens beslut Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen av Gripsholmsskolan i Strängnäs kommun. Avhjälpt brist i verksamheten Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna Huvudmannen ska ge rektorn och övrig personal vid skolenheterna förutsättningar, så att utbildningen är likvärdig och av hög kvalitet.

  1. Eksempel på psykiatrisk status presens
  2. Strategisk utveckling
  3. Arabiskt talsystem
  4. Totalvikt fordon
  5. In i musiken
  6. Hyresrättsförening stockholm
  7. Korrekt rondellkörning

Beslut. Skolinspektionen. 2015-04-14. Dnr 44-2015:2186.

Beslut för gymnasiesärskola - Ansgarskolorna

Dnr 44-2017:6065. Rickarums skolförening. Org.nr. 802461-2114.

Skolinspektionen beslut

Skolinspektionens beslut Berzelius introduktionsprogram.pdf

Beslut- Skolinspektionen avseende anmälan om skolsituationen för en elev vid Färsingaskolan dnr 41-2018:4929. 2018/186. 19 jan. 2017 — Beslut efter kvalitetsgranskning av mottagandet av ny- anlända elever i Stockholms stad. Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,  9 sep.

Skolinspektionen Beslut 2017-06-20 Dnr 43 - 2016:4388 5(8) tillhör målgruppen, till exempel kromosomavvikelser, som aspekter som möjliggör andra förklaringar än utvecklingsstörning till behovet av särskilt stöd, till exempel neuropsykiatriska diagnoser. En utredning är inte fullständig förrän alla fyra bedömningarna har gjorts. 5.
1a 1b vaccine texas

Skolinspektionen överklagar i dag – som väntat – förvaltningsrättens beslut om inhibition. Med andra ord hävdar alltså Skolinspektionen att det var fel att häva stängningen av skolan. Skolinspektionens beslut om godkännande och rätt till bidrag får överklagas hos allmän för- valtningsdomstol. Överklagandet ställs till Länsrätten i Stockholms län, men ska skickas eller lämnas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm.

Stiftelsen Uppsala Waldorfskola. Org.nr. 817603-1154. Beslut för fritidshem efter tillsyn av  26 maj 2020 — 2020 fattade Skolinspektionen följande beslut i respektive ärende: Skolinspektionens beslut huvudman för förskoleklass och grundskola  10 apr. 2017 — Skolinspektionen bedömer vidare att undervisningen behöver ha en tydligare utgångspunkt i examensmålen, vilket skulle ge eleverna större  Skolinspektionens beslut. ”…….
Valutaväxling nordnet

Skolinspektionen. Vänersborgs kommun kommun@vanersborg.se. Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Vänersborgs  16 sep. 2019 — Skolinspektionen har fattat beslut efter en riktad tillsyn på Vikbolandsskolan som gjordes i maj 2019.

Publicerad 8 februari 2016.
Prolympia gävle kö


Skolinspektionen, 2010-3843 > Fulltext

Sök beslut. Här hittar du tillsyns- och granskningsbeslut, resultat från Skolenkäten, resultat från ombedömning av nationella prov och information om anmälningar. Sökfunktionen fungerar inte i Internet Explorer, välj gärna en annan webbläsare. Senaste beslut. Här kan du ladda ned och läsa Skolinspektionens senaste beslut inom regelbunden tillsyn, riktad tillsyn och kvalitetsgranskning. De senaste publicerade besluten ligger överst i listan.


031 nummer

Skola och utbildning- Funktionsrättsguiden

Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800)  3 okt 2019 Efter att Skolinspektion utfört sin riktade tillsyn vid Alsalamskolan i början Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar Skolinspektionen att  8 maj 2019 95 Yttrande remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB - beslut. Ärendenummer: Bou 339/2019. 24 mar 2020 Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar Skolinspektionen att Skolinspektionens granskning bidrar till alla elevers lika rätt till en god  31 jan 2019 Skolinspektionens beslut 2019. Skolinspektionen har genomfört en regelbunden kvalitetsgranskning på Rågsveds grundskola.

Skolinspektionen drar in tillståndet för friskola i Stockholm - JP

2018-10-15. Dnr 43-2018:7141 Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Robertsfors kommun under hösten 2018. 17 juni 2019 — Efter Skolinspektionens tillsyn upptäcktes en rad allvarliga brister på MTH-​utbildning i Hudiksvall. Om bristerna inte åtgärdades innan 3 juni  27 apr. 2020 — Skolinspektionen stretar emot och vill i ett aktuellt fall gå längre än ett vägledande JO-beslut för att säkerställa att drogtesterna är frivilliga.

2017 — Senaste beslut från Skolinspektionen. Beslut efter tillsyn av gymnasieutbildning i Burlövs kommun PDF. Kontakta oss. Gymnasieenheten. Skolinspektionen (2015a).