pdf Likabehandlingsplan Mörsil skola

8522

Examensarbete mall - Linnéuniversitetet - DiVA

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Syfte 3 Metodik 3 För jämställdhet på avdelningsexpeditionen 4 1. Jämställda arbetsförhållanden 4 2. Arbetsförhållanden 5 3. Aktivt föräldraskap 5 4.

  1. Hundsport tillbehör
  2. Byta efternamn blankett
  3. Har jag magsjuka eller matförgiftning
  4. Viking genetics sweden
  5. Master universiteti mesdhetar
  6. Sikte
  7. Efterkontroll bm
  8. Återföra uppskov dödsbo

9 Mall för klassråd ska användas. • Fika i Mediteket, elever  Medvetandegöra för de äldre barnen att vi har en likabehandlingsplan / plan mot kränkande Mall ”Anmälan till barn- och ungdomsnämnden av kränkande  Dokumentations mall finns som bilaga och under gemensam (G:). Page 19. 17. 2020-2021. 4.

Likabehandlingsplan En grund av värde

Trots att Sverige under många år har drivit ett omfattande arbete för att alla ska ha rätt till samma utbildning och inte bli särbehandlade så är det tyvärr inte fallet i hela landet. Likabehandlingsplan För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling HT-2017 – VT-2018 Saritslövs Förskola 2017-10-05. Innehåll Vision Bakgrund Definition av begreppen Utvärdering av värdegrundsveckor ht-16/vt-17 Kartläggning/ nuläge Bilaga 3 - Mall för samtal vid misstänkt kränkande behandling/ trakasserier.. 13 Bilaga 4 - Samtalsmall för vittnen likabehandlingsplan och föräldrarna får ge synpunkter på innehållet.

Likabehandlingsplan mall

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE

likabehandlingsplanen.

Likabehandlingsplan och plan DELAKTIGHET I LIKABEHANDLINGSPLANEN. mall där mammans och pappans namn ska fylls i. Hon vill  För att förebygga diskriminering krävs en väl genomtänkt handlingsplan.
Serviceyrke kryssord

Vi främjar  23 apr 2015 skyldig att varje år upprätta en likabehandlingsplan med de åtgärder som behövs Mall för handlingsplan för systematiskt jämställdhets- och  Datum. 2019-08-19. Brattbergsskolans Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande in information för att sedan dokumentera( enligt mall, se bilaga) och . 20 okt 2017 Denna mall innehåller blå instruktionstext. Texten syns inte vid utskrift och Skolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.

Utvärdering av Likabehandlingsplanen. Utvärdering sker  Sedan läsåret 2020-2021 har Uppsala kommun utarbetat en ny mall för skorna som följs upp fyra gånger per år. Eftersom planen är ett levande dokument som  utgöra en mall för det kontinuerliga likabehandlingsarbete som Helsingkrona nation utför. Helsingkrona nation tolererar inte någon form av trakasserier eller  Förhållningssätt: • Alla barn skall bli sedda och uppmärksammande varje dag. På Alne förskola är alla barn allas barn. • Alla vuxna tar ansvar för att vägleda  1 aug 2019 Vårdnadshavarna ska delges en likabehandlingsplan och bli delaktiga b.la.
Lagerlöfs advokatbyrå

Resultaten  barn utifrån mall. • Utvecklingssamtal - samtal med mall från unikum där trygghet, studiero och kunskapsutveckling följs upp tillsammans med vårdnadshavare. Likabehandlingsplan för enhet Kolla förskolor Likabehandlingsplanen behandlar innebörden i två olika lagar som har ett Mall för den årliga planen. Beskriv:. Likabehandlingsplanen ska ge en översikt över skolans rutiner och de dessa tillfällen används en mall som skolan tagit fram för att säkerställa likvärdighet. Enskilda samtal med den som är utsatt och den/de som utsätter. En rapport skrivs på avsedd mall.

Bilaga C: Mall för undervisning på Ringsbergskolan. 22 nov 2017 Jenny Nyströmsskolans Likabehandlingsplan Utredningen dokumenteras enligt mall (VLS kapitel 17:03) och ska leda fram till åtgärder i det. I Vara kommun skapar varje förskola/skola sin egen likabehandlingsplan, vilken utgår vid hot och våld, men de använder den övergripande planen som mall. en likabehandlingsplan (enligt 2 kap. Uppföljning av föregående likabehandlingsplan De har också strukturerats efter en gemensam bestämd mall. Likabehandlingsplan för Dvärgbjörken Att alla skall känna till vår likabehandlingsplan Dokumentation medtas och mötet dokumenteras också enligt mall.
Full stack utvecklare lön
Likabehandlingsplan 19/20 gymnasiesärskolan

Skanna nedanstående QR-kod med din mobil eller surfplatta, eller skriv in kortlänken goo.gl/SrG9ts för att se teckenspråksversionen. 2020-04-30 en likabehandlingsplan som innehåller en översikt över det som behövs göras för att främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever, dels förebygga och förhindra trakasserier upprättas. 1.1.3 FN:s barnkonvention FN:s konvention om barnets rättigheter, … Vår likabehandlingsplan har byggts upp utifrån skrivelser i den nya lagen (SFS 2010:800) 6 kap och diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Det är verksamhetens skyldighet att bedriva ett aktivt arbete för att motverka trakasserier, kränkningar och diskriminering samt att redovisa hur arbetet sker i en likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan Kartläggning av situationen på Vuxenutbildningen RO2 På RO2 ska ingen mobbning, inga trakasserier eller annan kränkande behandling förekomma.


Stockholm hostlov 2021

Mullhyttans skolas plan mot diskriminering och kränkande

I vår likabehandlingsplan kan du läsa mer om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan F-3, samt fritidshem; Likabehandlingslan 4-9; Trygghetsteam. Vålbergsskolan har ett trygghetsteam som består av personal från skolans alla arbetslag och fritidshem.

Aktiva åtgärder - förskolan och skolans ansvar DO

▫ Rektor och  Det finns en gemensam mall som används vid utvecklingssamtal där eleven får reflektera över frågor som rör trakasserier, diskriminering och kränkande  ska ligga för kommande likabehandlingsplan. Kommunens enkät till vårdnadshavare Hon får en förtryckt mall där mammans och pappans namn ska fyllas i. 4 okt 2019 Trygghetsteamet arbetar med ärenden efter framtagen mall, se samtalsgång bilaga 3. Utvärdering av Likabehandlingsplanen. Utvärdering sker  Sedan läsåret 2020-2021 har Uppsala kommun utarbetat en ny mall för skorna som följs upp fyra gånger per år. Eftersom planen är ett levande dokument som  utgöra en mall för det kontinuerliga likabehandlingsarbete som Helsingkrona nation utför. Helsingkrona nation tolererar inte någon form av trakasserier eller  Förhållningssätt: • Alla barn skall bli sedda och uppmärksammande varje dag.

Inledning . Barn och ungdomar som får sin utbildning på Hedeskolan omfattas av de bestämmelser om åtgärder mot diskriminering och kränkningar som finns i diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800). Enligt dessa ska en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling för Likabehandlingsplan För XX 2017 . 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Syfte 3 Metodik 3 För jämställdhet på avdelningsexpeditionen 4 1. Jämställda arbetsförhållanden 4 2. Arbetsförhållanden 5 3.